Kalender

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2019-07-14


I samarbete med


 

Måndagar                                       Tipsrundor i Bredasjön anordnas av SAIK from

                                                        den 22 april varje måndag tom 24 juni


Tisdagar ojämna veckor                 Syföreningen (Tisdagsträffen) träffas kl 14 på

                                                        Hembygdsön varannan vecka (dvs udda veckor)

                                                        Men nu har vi sommaruppehåll! Till hösten börjar vi

                                                        igen. Startdatum kommer att finnas i Näckrosbladet,

                                                        Hemsidan och genom kontakterna!

                                                                     Alla är hjärtligt välkomna!

 

Onsdagar                                        Luftgevärsskjutning i  Allhallen har                                                                                      sommaruppehåll till den 4 september                                                                                                                   

Allhallen                                            Buskul för barn på tisdagar kl 18-20
Lördag den 1 juni                             Holmsjö Hembygdscafé öppnar för säsongen

                                                         Tisdag - Söndag kl 11 - 19       

                 Måndag den 15 juli  - Söndag den 28 juli


Vägkyrkan i Sillhövda kl 13 - 16 med andakt kl 14 och

utställning av konst och hantverk i församlingshemmet under samma tid.

Kaffe serveras.


                                               Medverkande

Måndag den 15 juli                 SPF sånggrupp

Tisdag den 16 juli                   Anders Johansson

Onsdag den 17 juli                 Britt-Inger Skogh

Torsdag den 18 juli                Glada gänget PRO

Fredag den 19 juli                  Helene Sturefeldt

Lördag den 20 juli                  Janne Löfgren


Måndag den 22 juli                  Fredrik Åkesson

Tisdag den 23 juli                    Ebba Forsberg

Onsdag den 24 juli                  Monika Janner och Mari Sjöberg

Torsdag den 25 juli                  Familjen Gullbing

Fredag den 26 juli                   Julia Fransson

Lördag den 27 juli                    Maja Nilsson

Söndag den 28 juli                  Sånggruppen On the Road 


 

Söndag den 21 juli                           Gudstjänst i Saleboda kl 16 


Söndag den 28 juli                           Gudstjänst i Sillhövda kl 13 


Söndag den 18 augusti                    Gudstjänst i Saleboda kapell kl 16

                                                         Bo och Louise Lindgren berättar om

                                                         Lina Sandell och vi sjunger hennes psalmer!

                                                         Välkomna till denna gudstjänst!

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.