Kalender

 

Tisdagar ojämna veckor                 Syföreningen (Tisdagsträffen) träffas kl 14 på

                                                        Hembygdsön varannan vecka (dvs udda veckor

                                                        framöver).Den 12 feb börjar våra träffar igen!

                                                                     Alla är hjärtligt välkomna!

 

Onsdagar                                         Luftgevärsskjutning i  Allhallen kl 18 från den

                                                         16 januari till den 10 april.                                                                 

Allhallen                                            Caféet är öppet på onsdagar kl 10-14

                                                         Buskul för barm på tisdagar kl 18-20

 

 

 

Tisdag den 5 feb                               Bokvikningskurs under 5 tisdagar, Allhallen kl. 18.

                                                          Kursmaterial erhålls. Kaffe kan köpas i caféet. 

                                                          Anmälan i Allhallen eller PM Facebook Holmsjö i

                                                          våra hjärtan. Platser begränsade till 12 deltagare. 


 Fredag den 15 feb                           Myskväll på Ön kl 19. Vi träffas över en kopp kaffe

                                                          och pratar lite om gamla och nya saker!

 

Söndag den 17 feb                           Gudstjänst i Saleboda kapell kl 16


Tisdag den 19 feb                             Tisdagsgruppen träffas på Ön kl 9 för fortsatt röjning

 

Söndag den 24 feb                           Gudstjänst i Sillhövda kyrka kl 10


Måndag den 25 feb                           Röda korsets årsmöte i Församlingshemmet kl 18


Tisdag den 26 feb                             Tisdagsgruppen träffas på Ön kl 9


                                                          Tisdagsträffen träffas på Ön kl 14


Fredag den 1 mars                           "Holmsjö i våra hjärtan" inbjuder alla barn och

                                                          föräldrar till Lek och lär i Allhallen i fem fredagar

                                                          mellan kl 08.30-12.00. Anmälan till Marie

                                                          tfn 0455-320019;eller

                                                          marie.alexandersson@karlskrona.se


Tisdag den 5 mars                           Tisdagsgruppen träffas på Ön kl 9

 

Onsdag 6 mar                                   Mässa i Sillhövda kyrka kl 18

 

Söndag den 10 mar                          Gudstjänst i Sillhövda kyrka kl 10


Tisdag den 12 mars                         Tisdagsgruppen träffas på Ön kl 9

 

Söndag den 24 mar                          Gudstjänst i Sillhövda kyrka kl 10

 

Söndag den 31 mar                          Stor gudstjänst i Fridlevstads kyrka kl 10

 

 

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2019-02-14

I samarbete med