Kalender

 

Måndagar                                       Tipsrundor i Bredasjön anordnas av SAIK from

                                                        den 22 april varje måndag tom 24 juni


Tisdagar ojämna veckor                 Syföreningen (Tisdagsträffen) träffas kl 14 på

                                                        Hembygdsön varannan vecka (dvs udda veckor)

                                                        Men nu har vi sommaruppehåll! Till hösten börjar vi

                                                        igen. Startdatum kommer att finnas i Näckrosbladet,

                                                        Hemsidan och genom kontakterna!

                                                                     Alla är hjärtligt välkomna!

 

Onsdagar                                         Luftgevärsskjutning i  Allhallen har sommaruppehåll

                                                         till  den 4 september.                                                               

Allhallen                                            Caféet är öppet på onsdagar kl 10-14

                                                         Buskul för barn på tisdagar kl 18-20
Tisdag den 21 maj                             Tisdagsgruppen träffas på ön kl 9


Lördag den 25 maj                             Öppet hus / mingel på hembygdsön med

                                                           vår nye entreprenör mellan KL 15- 17


Tisdag den 28 maj                              Tisdagsgruppen träffas på ön kl 9


Torsdag den 30 maj                            Gökotta på Hembygdsön kl 7


Fredag den 31 maj                             Hembygdsföreningens årsmöte på

                                                            Hembygdsön kl 18


Lördag den 1 juni                                Hembygdsöns Café öppnar för säsongen


Söndag den 2 juni                              Storgudstjänst i Tving kl 10 med Dopdroppeutdelning

                                                           och avtackning av vår kyrkoherde Göran Eckerdal


Tisdag den 4 juni                                Tisdagsgruppen träffas på ön kl 9


Tisdag den 11 juni                              Tisdagsgruppen träffas kl 9 på ön


Fredag den 21 juni                             Midsommarfirande på Hembygdsön kl 10!

                                                           Tag gärna med lite blommor till midsommarstången!


Söndag den 23 juni                            Gudstjänst i Sillhövda kl 10


 

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2019-05-19


I samarbete med

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.