Nyheter

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2018-12-16

I samarbete med

Småländsk gärdsgård uppförd av Jan Ekelund tfn 0486-205 45 och Bo Axelsson tfn 0486-221 93

Invigning fredagen den 15 september 2017 av Servicepunkten på Skogsgläntan i Holmsjö.

Anna Havby från Hembygdsföreningen fick äran att klippa bandet.

Cirka 40 personer närvarade vid invigningen.

Landsbygdsutvecklare Birgitta Jonasson och Lotta Folkesson, chef på Äldreförvaltningen informerade samt bjöd på kaffe och kakor.

Servicepunkten ska vara öppen måndag till fredag mellan kl. 08.00 och kl. 16.00.

På torsdagar kl. 10.30 till kl. 11.30 kan man få hjälp med IT- och datorproblem av Petra Johansson som jobbar här på Skogsgläntans omvårdnadsboende.

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.