Nyheter

Översiktsplan för karlskrona 2050

Karlskrona kommun tar för närvarande fram en översiktsplan (fortsättning på översiktsplan 2030) för att på lång sikt planera för verksamhet och utbyggnad av kommunen. Man vill gärna ha in synpunkter på planen före den 25 mars. För att underlätta för alla åker kommunen ut till olika orter och presenterar planen och ger alla en möjlighet att tycka till!

För Holmsjös del gällde följande:

Containern fanns placerad här vecka 11.


Tack alla ni som besökte contanern och lämnade era synpunkter! Och tack till Er som skickade in Era synpunkter!


En sammanställning av de synpunkter som kom in finns nu på Karlskrona kommuns hemsida, sammanställt för kommunen och uppdelat på de olika kommundelar där containern varit uppställd. Jag kan tipsa om att det är en ganska intressant läsning! Tyvärr kommer den nog inte att skickas ut till kommuninnevånarna, så enda sättet att få veta vad vi tyckt är genom hemsidan.

                                          Hembygdsföreningens förhoppning är att Holmsjö ska bli en servicepunkt för den norra kommundelen med goda kommunikationer, service och boende!


Därför är det viktigt att alla framför sina synpunkter och tycker till om planen!

Här ser Ni vad Hembygdsföreningen skickade in för synpunkter på utredningen!

Småländsk gärdsgård uppförd av Jan Ekelund tfn 0486-205 45 och Bo Axelsson tfn 0486-221 93

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2019-05-19


I samarbete med

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.