Nyheter

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2019-07-14


I samarbete med

Vem känner inte till Lina Sandell?

Söndag den 18 augusti kommer Bo och Louise Lindgren att berätta om henne och hennes psalmer i Saleboda kapell kl 18 och vi kommer att sjunga hennes psalmer!

Så välkomna till  Saleboda kapell och en fantastisk kväll!


Sillhövda bys gamla brandspruta har hittat "hem" till magasinet. Den har sedan den senast användes den 19 maj 1940 förvarats hos Sven Olof Svensson i SIllhövda. Nu tyckte Sven Olof att det var bättre att den förvarades i vårt museum så att alla har en möjlighet att få se den!


Ett stort tack till Sven Olof från föreningen!


Museét visas på marknadsdagarna klockan 10 - 12!


Så välkomna under höstmarknaden den 12 oktober!

Äntligen!


Nu har utgåva 2 av "Holmsjö-boken" blivit klar!


Den finns för närvarande i en utgåva med mjuka pärmar, men kommer inom kort att finnas även med hårda pärmar.


Utgåva 2 omfattar den gamla "Holmsjö-boken" (fast med större stil) som har kompletterats med vad som hänt i Holmsjö sedan den skrevs för ca 25 år sedan! De nya delarna har lagts in som bilagor med hänvisningar från den gamla texten.


Med mjuka pärmar kostar boken 100 kr och med hårda pärmar 150 kr.


Den finns att köpa hos Björn Ericsson, telefon 070 302 56 52 eller mejl bjorn.j.ericsson@telia.com

Översiktsplan för karlskrona 2050

Karlskrona kommun tar för närvarande fram en översiktsplan (fortsättning på översiktsplan 2030) för att på lång sikt planera för verksamhet och utbyggnad av kommunen. Man vill gärna ha in synpunkter på planen före den 25 mars. För att underlätta för alla åker kommunen ut till olika orter och presenterar planen och ger alla en möjlighet att tycka till!

För Holmsjös del gällde följande:

Containern fanns placerad här vecka 11.


Tack alla ni som besökte contanern och lämnade era synpunkter! Och tack till Er som skickade in Era synpunkter!


En sammanställning av de synpunkter som kom in finns nu på Karlskrona kommuns hemsida, sammanställt för kommunen och uppdelat på de olika kommundelar där containern varit uppställd. Jag kan tipsa om att det är en ganska intressant läsning! Tyvärr kommer den nog inte att skickas ut till kommuninnevånarna, så enda sättet att få veta vad vi tyckt är genom hemsidan.

                                          Hembygdsföreningens förhoppning är att Holmsjö ska bli en servicepunkt för den norra kommundelen med goda kommunikationer, service och boende!


Därför är det viktigt att alla framför sina synpunkter och tycker till om planen!

Här ser Ni vad Hembygdsföreningen skickade in för synpunkter på utredningen!

Småländsk gärdsgård uppförd av Jan Ekelund tfn 0486-205 45 och Bo Axelsson tfn 0486-221 93

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.