Nyheter

Översiktsplan för karlskrona 2050

Karlskrona kommun tar för närvarande fram en översiktsplan (fortsättning på översiktsplan 2030) för att på lång sikt planera för verksamhet och utbyggnad av kommunen. Man vill gärna ha in synpunkter på planen före den 25 mars. För att underlätta för alla åker kommunen ut till olika orter och presenterar planen och ger alla en möjlighet att tycka till!

För Holmsjös del gäller följande:

Containern fanns placerad här vecka 11. Denna vecka (12) finns den i Nättraby.


Tack alla ni som besökte contanern och lämnade era synpunkter!

För Er som inte hade tillfälle så går det fortfarande att lämna sina åsikter! Antingen går man in på kommunens hemsida (www.karlskrona.se/översiktsplan 2050) eller också skickar man ett brev med åsikterna till:

Karlskrona kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

371 83 Karlskrona

                                          Hembygdsföreningens förhoppning är att Holmsjö ska bli en servicepunkt för den norra kommundelen med goda kommunikationer, service och boende!


Därför är det viktigt att alla framför sina synpunkter och tycker till om planen!

Småländsk gärdsgård uppförd av Jan Ekelund tfn 0486-205 45 och Bo Axelsson tfn 0486-221 93

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2019-03-19


I samarbete med

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson