Aktuella Projekt

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2019-09-15


I samarbete med

Projekt "Paviljongen" är nu färdigt, bortsett från lite justering av golvplattor.


Nytt projekt för 2019 är renovering av en förrådsbyggnad på marknadsplatsen!


Arbetsgruppen "Tisdagsgruppen" brukar träffas på tisdagar - och då mellan 9-12 (med en kaffepaus).


Se i kalendern när vi jobbar!


Dessutom vill vi gärna bli lite fler! Är Du intresserad: hör av Dig till Ingrid eller Björn!

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.