Näringsliv

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2018-12-16

I samarbete med

Näringsliv

 

I Holmsjö råder en stark företagaranda. Över 200 verksamheter finns registrerade i postnummerområdet. Ofta samordnas marknadsföringsinsatser under benämningen Holmsjö-företagen. Det sker t.ex. gemensam annonsering i dagspress. Därtill pågår kontinuerligt en marknadsföringskampanj i samverkan med TV4.

 

Uthyres:

Kontorslokaler

 

Kontorsyta på 2:a våningen på Nävragöls El

Kontakt: Per Ivarsson

0705-360 777

 

Industrimark (södra Holmsjö)

 

Kontakt: Anders Pettersson

0708-991417

 

Vill du etablera företag i Holmsjö, eller har du redan ett företag och önskar marknadsföra dig i samverkan med andra Holmsjö-företag?Kontakta: info@holmsjo.se.

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.