Galleri


Ett axplock bilder från föreningens verksamhet

För att visa bilder på vad som hänt här i Holmsjö och över föreningens aktiviteter har vi haft en del text och bilder på den här sidan. För att vara aktuella ska ju det nyaste hamna överst - annars hittar man det inte. Problemet med den här hemsidan är att man måste flytta allting bild för bild, textruta för textruta, när man ska lägga in det senaste! Att byta teknik på hemsidan kostar en hel del och föreningens pengar kan användas till bättre ändamål! Därför kommer det inte att finnas så mycket, framför allt inget gammalt, att läsa här. Men vi ska åtminstone ha årets händelser med! Vill någon ha någon bild eller annat från Galleriet så kontakta mig så kan jag mejla över det (om det är mina bilder - upphovsrätt mm).

2021

Tisdagsgruppens arbete under våren

har främst inriktats på att ordna upp på ön inför sommarens serveringsperiod. det har inneburit en hel del städning och röjning, samt färdigställande av städutrymmet.

Öppethållningstider med mera framgår på annan plats på hemsidan.


När den nya aluminiumbåten, som föreningen har fått pengar från Landsbygds- och skärgårdsmiljonen för att inköpa, har anlänt, kommer gruppen att kalla till en eller flera arbetsdagar för att röja vass i Holmsjön. Eftersom det inte går att använda en utombordare i Holmsjön (vattenrestriktionsområde) måste båten dras för handkraft. Det innebär att det behövs minst två personer på ön och två personer på fastlandssidan, samt en i båten för att sköta klippaggregatet! Innan vi kommer så långt behöver sannolikt stranden på fastlandssidan röjas från växtlighet! Det gör att det blir lättare att hantera båten men också att utsikten mot ön blir betydligt bättre! När det blir dags för vassröjning kommer vi att meddela så att alla som vill ska kunna deltaga i detta viktiga arbete!


Som alla/någon kanske märkte så kallade vi inte till vassröjning i somras. Framför allt berodde det på att båten blev försenad i leveransen och när den väl kom var det mycket lågt vatten i Holmsjön så vi bedömde att det inte skulle fungera. Men i vår ska vi börja tidigt så att vassen inte har blivit så hög. Vitsen med att skära av vassen är att det kommer in vatten i stråna så att de dör. Tyvärr har vetenskapen inte kommit längre än att vid varje klippning tar man bort 1/3 av beståndet - och så får man hålla på!


Så här ser den nya arbetsbåten ut!

2020

Sommarens verksamhet på hembygdsön har i stort sett bestått i att ön hyrts ut till föreningar och enskilda som har sett en möjlighet att träffas under de gällande pandemirestriktionerna.


I övrigt har föreningens tisdagsgrupp hållit ön i ordning med städning, gräsklippning och övriga nödvändiga arbetsuppgifter.


Utöver detta har tisdagsgruppen även gjort i ordning ett städutrymme på baksidan av förrådsbygganden för att kunna förvara serveringens nödvändiga städutrustning, samt rengöra den.

En nystädad ö inför sommaren    Dags att börja bygga

Inredning på gång                     Sett från utsidan                         Vi har även bytt dörren till

                                                                                               beredningsköket

Årsmöte för 2019


Den 28 augusti genomfördes till slut föreningens årsmöte för 2019. Vi har skjutit på det så länge som möjligt, men som alla vet har pandemi-läget inte förändrats så att vi kunnat ha ett stort årsmöte. Nu genomfördes det medan vi fortfarande kunde sitta ute, dvs i paviljongen. Ett 20-tal medlemmar  kom. Solen sken lite försiktigt, men innan det korta mötet var slut ösregnade det! (det kom drygt 30 mm den dagen). De viktigaste besluten och valen blev såhär:


   - Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

   - Nyvalda ordinarie ledamöter i styrelsen blev Lise-Lotte Winnow och Marie Alexandersson efter 

     Anna Havby och Tina Poulsen, vilka valt att avgå.

   - Nyvalda suppleanter i styrelsen blev Arne Andersson, Pelle Gullbing och Mark Lasa efter Lelle

     Berglund, Hasnaa Ali Almukhtar, vilka valt att avgå, och Lise-Lotte Winnow (som blev ordinarie

     ledamot)

   - Årsavgiften för 2021 blev oförändrad, dvs 150 kr per person och 400 kr för hela familjen.


Som avslutning presenterades 2019 års Holmsjöbo. Styrelsens val blev Bo Johansson (för hans omsorg och arbete i det tysta för vår Hembygdsö) och Birgitta Johansson (för visat civilkurage)

Förberedelser inför årsmötet

Anna och Tina avtackas                       Bo och Birgitta får diplom och blommor (på grund av

                                                        förhinder utdelades detta på lördagen istället)               

Även i år har det trots allt varit midsommar!

Den 19 maj samlades Tisdagsgruppen för årets första arbetsdag! Efter tre timmars arbete såg ön riktigt fin ut. Allt var förberett för torsdagens friluftsandakt. Tyvärr börjar gräsmattan se ful ut, för torrt, för lite gödning (trots gässens tappra försök) och för lite vattning.

Och så kom Kristi Himmelfärdsdag, med strålande solsken och behaglig temperatur. Ett trettiotal besökare hade kommit för att lyssna på vår kyrkoherde. Eftersom det var hans första besök på hembygdsön hälsade hembygdsföreningen honom välkommen och överlämnade ett exemplar av "Några glimtar från det gamla Holmsjö, Utgåva 2" för att göra honom mera bekant med vår del av försomlingens område.

Foto: Lena Andersson                                                                                                                             Foto: Lena Andersson

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.