Galleri


Ett axplock bilder från föreningens verksamhet

För att visa bilder på vad som hänt här i Holmsjö och över föreningens aktiviteter har vi haft en del text och bilder på den här sidan. För att vara aktuella ska ju det nyaste hamna överst - annars hittar man det inte. Problemet med den här hemsidan är att man måste flytta allting bild för bild, textruta för textruta, när man ska lägga in det senaste! Att byta teknik på hemsidan kostar en hel del och föreningens pengar kan användas till bättre ändamål! Därför kommer det inte att finnas så mycket, framför allt inget gammalt, att läsa här. Men vi ska åtminstone ha årets händelser med! Vill någon ha någon bild eller annat från Galleriet så kontakta mig så kan jag mejla över det (om det är mina bilder - upphovsrätt mm).

2021

HOLMSJÖ   MARKNAD 

Några bilder från dagen

Föreningens bokstånd                       Här arbetas det för skolresan!      Det var länge sedan vi hade                                                                                                                   ett liknande besök!

Veteranbilarna hade i år utökats med veteranmopeder!

Serveringen på ön var mycket välbesökt!

Vi hade även besök av "våra" sångsvanar!

Tisdagsgruppens arbete under våren

har främst inriktats på att ordna upp på ön inför sommarens serveringsperiod. det har inneburit en hel del städning och röjning, samt färdigställande av städutrymmet.

Öppethållningstider med mera framgår på annan plats på hemsidan.


När den nya aluminiumbåten, som föreningen har fått pengar från Landsbygds- och skärgårdsmiljonen för att inköpa, har anlänt, kommer gruppen att kalla till en eller flera arbetsdagar för att röja vass i Holmsjön. Eftersom det inte går att använda en utombordare i Holmsjön (vattenrestriktionsområde) måste båten dras för handkraft. Det innebär att det behövs minst två personer på ön och två personer på fastlandssidan, samt en i båten för att sköta klippaggregatet! Innan vi kommer så långt behöver sannolikt stranden på fastlandssidan röjas från växtlighet! Det gör att det blir lättare att hantera båten men också att utsikten mot ön blir betydligt bättre! När det blir dags för vassröjning kommer vi att meddela så att alla som vill ska kunna deltaga i detta viktiga arbete!


Som alla/någon kanske märkte så kallade vi inte till vassröjning i somras. Framför allt berodde det på att båten blev försenad i leveransen och när den väl kom var det mycket lågt vatten i Holmsjön så vi bedömde att det inte skulle fungera. Men i vår ska vi börja tidigt så att vassen inte har blivit så hög. Vitsen med att skära av vassen är att det kommer in vatten i stråna så att de dör. Tyvärr har vetenskapen inte kommit längre än att vid varje klippning tar man bort 1/3 av beståndet - och så får man hålla på!


Så här ser den nya arbetsbåten ut!

2020

Sommarens verksamhet på hembygdsön har i stort sett bestått i att ön hyrts ut till föreningar och enskilda som har sett en möjlighet att träffas under de gällande pandemirestriktionerna.


I övrigt har föreningens tisdagsgrupp hållit ön i ordning med städning, gräsklippning och övriga nödvändiga arbetsuppgifter.


Utöver detta har tisdagsgruppen även gjort i ordning ett städutrymme på baksidan av förrådsbygganden för att kunna förvara serveringens nödvändiga städutrustning, samt rengöra den.

En nystädad ö inför sommaren    Dags att börja bygga

Inredning på gång                     Sett från utsidan                         Vi har även bytt dörren till

                                                                                               beredningsköket

Foto: Lena Andersson                                                                                                                             Foto: Lena Andersson

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.