Galleri


Ett axplock bilder från föreningens verksamhet

För att visa bilder på vad som hänt här i Holmsjö och över föreningens aktiviteter har vi haft en del text och bilder på den här sidan. För att vara aktuella ska ju det nyaste hamna överst - annars hittar man det inte. Problemet med den här hemsidan är att man måste flytta allting bild för bild, textruta för textruta, när man ska lägga in det senaste! Att byta teknik på hemsidan kostar en hel del och föreningens pengar kan användas till bättre ändamål! Därför kommer det inte att finnas så mycket, framför allt inget gammalt, att läsa här. Men vi ska åtminstone ha årets händelser med! Vill någon ha någon bild eller annat från Galleriet så kontakta mig så kan jag mejla över det (om det är mina bilder - upphovsrätt mm).

2020

Även i år har det trots allt varit midsommar!

Den 19 maj samlades Tisdagsgruppen för årets första arbetsdag! Efter tre timmars arbete såg ön riktigt fin ut. Allt var förberett för torsdagens friluftsandakt. Tyvärr börjar gräsmattan se ful ut, för torrt, för lite gödning (trots gässens tappra försök) och för lite vattning.

Och så kom Kristi Himmelfärdsdag, med strålande solsken och behaglig temperatur. Ett trettiotal besökare hade kommit för att lyssna på vår kyrkoherde. Eftersom det var hans första besök på hembygdsön hälsade hembygdsföreningen honom välkommen och överlämnade ett exemplar av "Några glimtar från det gamla Holmsjö, Utgåva 2" för att göra honom mera bekant med vår del av försomlingens område.

2019!

Holmsjö julgran

    Det har funnits en långvarig tradition att ha en julgran "mitt i byn". Hembygdsföreningen har svarat för att "tigga ihop" en lämplig gran. Som tur är har det funnits många snälla markägare som ställt upp och bjudit på en lämplig gran. Sedan har det varit någon vänlig maskinförare som ställt upp med fällning, transport och  resning av granen.

    För några år sedan råkade tyvärr granen blåsa omkull och förstörde då hela fundamentet som den stod i.

    För att byn inte skulle bli utan julgran ordnade Per och Anders en belysning som utnyttjade flaggstängerna i stället.

    Och i år har det blivit en ny belysning! Och det är fortfarande Per och Anders som svarar för anskaffning och uppsättning av belysningen!

    Hembygdsföreningen vill rikta ett stort tack till dem för allt detta arbete!


PS! Om det blir möjligt kommer bilden att bytas ut mot en med vit bakgrund och inte med det vanliga regnvädret som vi haft i höst!

Tyvärr blir det ingen bild av Holmsjö julgran i snö! Det beror inte på bristan av snö - utan av att några har roat  sig med att slita sönder ljusslingorna och förstört en belysning för 7-8 000 kr!

Foto: Lena Andersson                                                                                                                             Foto: Lena Andersson

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2020-07-30


I samarbete med

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.