Näringsliv

Näringsliv


I Holmsjö råder en stark företagaranda. Över 200 verksamheter finns registrerade i postnummerområdet. Ofta samordnas marknadsföringsinsatser under benämningen Holmsjö-företagen. Det sker t.ex. gemensam annonsering i dagspress. Därtill pågår kontinuerligt en marknadsföringskampanj i samverkan med TV4.


Uthyres:

Kontorslokaler


Kontorsyta på 2:a våningen på Nävragöls El

Kontakt: Per Ivarsson

0705-360 777


Industrimark (södra Holmsjö)


Kontakt: Anders Pettersson

0708-991417


Vill du etablera företag i Holmsjö, eller har du redan ett företag och önskar marknadsföra dig i samverkan med andra Holmsjö-företag?Kontakta: info@holmsjo.se.

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.