Om Föreningen

Hembygdsföreningen och dess ö


Holmsjö Hembygdsförening bildades 1937. Samma sommar beslöt styrelsen att inköpa en stuga, under förutsättning att man fick arrendera ön i Holmsjön. Detta fick man och föreningen inköpte en stuga av Ida Husberg i Nävragöl för 140 kr och den flyttades till ön och invigdes 11 juni 1939. Hösten 1943 inköptes ”Gullabostugan” från Fagereke för 300 kr och sattes upp på ön och fungerar nu som kaffestuga. Så småningom fick man överta ön för en billig penning. Senare har även marken mellan sjön och vägen mitt för ön inköpts.


Föreningen har under hela sin tid månat om Holmsjön. Redan 1938 beslutade man att inköpa två svanar för att pryda sjön. Fyra tama gräsänder skänktes även till föreningen.


1975 byggde man en ny bro till ön, dvs den nuvarande. Man hyrde även in ett företag för att rensa bort vass i sjön. Detta kostade cirka 30 000 kr, som föreningen betalade. Resultatet blev att sjön var vassfri den sommaren, men som bekant har vass en tendens att återkomma.1978 rensade man stranden mellan nuvarande väg 28 och Holmsjön för första gången. Rensning har sedan skett med ojämna mellanrum.


Sedan 1995 har föreningen genomfört strandrensning i stort sett varje år. Ett sådant projekt erfordrar i regel mellan 10-15 mandagar per år.


År 2000 beslöt föreningen att inköpa ett vassklippningsaggregat för 20 000 kr. Tre arbetsdagar (= 9 mandagar) genomfördes under sensommaren. Resultatet blev att ön åter kom att synas från vägen! Vassröjning har skett med viss regelbundenhet sedan dess. Röjning längs Holmsjön har även skett vid olika tillfällen.


2008 fick föreningen EU-pengar för att utveckla Holmsjö. Dessa pengar plus en massa ideellt arbete resulterade i renovering av Kaffestugan, installation av vattenvärmepump, renovering av museibyggnaden, flyttning av godsmagasinet i samband med att det nya resecentrat byggdes, röjning av kommunens mark mellan riksväg 28 och Sillhövden. Detta projekt slutredovisades till kommunen 2011.


2012 bekostade föreningen en tillbyggnad till kaffestugan för att kunna få ett funktionellt tillredningskök. Även här genomfördes arbetet med ideella krafter.


2016 har föreningen fått pengar från Skärgårds- och Landsbygdsmiljonen för att genomföra byggandet av en serveringspaviljong på ön som ersättning för det tält som under några år funnits sommartid. Även här genomförs arbetet med ideella krafter.


Föreningen har sedan 1987 arrenderat ut kaffestugan för att möjliggöra en mer kontinuerlig kaffeservering under sommarperioderna. Då är det av stor betydelse för byn och för föreningen, att Holmsjön med dess ö ger ett vackert intryck, för att passerande skall stanna och besöka föreningens ö. Tidigare har föreningen själv vid olika tillfällen försökt bedriva kaffeservering några söndagar under sommaren. Med arrendatorer fungerar ön som ett dragplåster på turister som passerar förbi, men även på olika bussreseföretag, som är trägna gäster.


En mer detaljerad historik om föreningen finns i ”Holmsjö-boken utgåva 2”  eller i ”75 år med Holmsjö Hembygdsförening”.


En kompletterad nyutgåva av "Holmsjö-boken" finns från och med sommaren 2019 att köpa. Kontakta i så fall Björn Ericsson

telefon 070 302 56 52 eller mejl bjorn.j.ericsson@telia.com Boken kostar 150 kr och vill Du ha den skickad tillkommer porto på 62 kr.

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.