Kalender

Är Du en förening i Holmsjö och vill Du ha med något i vår kalender? Kontakta i så fall: Björn Ericsson (bjorn.j.ericsson@telia.com)

KALENDER


OBS! Föreningens årsmöte, som planerats till den 17 maj,

har flyttats till söndagen den  18 augusti kl 15!

                                                   Måndag den 22 juli                       Tipspromenad i Bredasjön 18.30 - 19.30

Tisdag den 23 juli                          Kl 14 Helene Sturefelt, andakt och ukulele

Onsdag den 24 juli                         Kl 14 Karen Friberg, "Bin och människan - en kulturhistoria"

Torsdag den 25 juli                        Kl 14 Åsa, Michael, Monica, och Per, fiol, flöjt och sång

Fredag den 26 juli                          Kl 14 Fredrik Åkesson och hans dotter Nema spelar och sjunger

Lördag den 27 juli                         Kl 14 Andakt

Söndag den 28 juli                         Musikgudstjänst i Sillhövda kyrka kl 14, kören Couer Madame medverkar

Måndag den 29 juli                       Tipspromenad i Bredasjön 18.30 - 19.30

Söndag den 4 augusti                    Mässa i Sillhövda kyrka kl 10.30

Måndag den 5 augusti                   Tipspromenad i Bredasjön 18.30 - 19.30

Onsdag den 6 augusti                    Lovaktiviteter för barn 6-12 år. Samling vid Allhallen. Vi träffas kl 10

                                                      och håller på till kl 12

Söndag den 11 augusti                  Karlskrona - Växjö järnväg fyller 150 år!Det ångdrivna tågsättet kommer till

                                                      Holmsjö kl 09.49 och stannar till kl 10.09 för att avgå till Karlskrona. Det

                                                      återkommer kl 12.42 och lämnar för Växjö 5 minuter senare. Hembygdsföreningen

                                                       kommer att ha Magasinet öppet för visning mellan kl 09.00 - 13.00

Måndag den 12 augusti                 Tipspromenad i Bredasjön 18.30 - 19.30

Söndag den 18 augusti                  Hembygdsföreningens årsmöte kl 15 på Hembygdsön. Se nedan

Måndag den 19 augusti                 Sista tipspromenaden för säsongen i Bredasjön kl 18.30 - 19.30


 

Inbjudan

Härmed inbjuds medlemmar i Holmsjö hembygdsförening till stadgeenligt årsmöte


Tid:        Söndagen den 18 augusti 2024 kl 15.00

Plats:      Hembygdsön

Program: Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.

               Årets Holmsjöbo 2023

               Förtäring från Café Näckrosen

Välkommen

Styrelsen för Holmsjö hembygdsförening


För att underlätta planeringen vill vi gärna ha föranmälan om deltagande senast den 14 augusti till Ingrid 0733 829 487 eller ingrid.mattisson@telia.com

STÅENDE PROGRAM

Tipspromenader i Bredasjön

Ni vet väl om att tipspromenaderna börjar? De börjar i Bredasjön varje måndag kl 18.30 - 19.30 med början den 1 april och håller på till och med den 19 augusti.

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.