Kalender

Kolla kalender lite längre ned! Det kan ha kommit in något nytt!

Församlingens kyrkor kommer att ha öppet för besökare varje söndag. Vilken kyrka som det gäller den närmaste söndagen framgår av församlingens hemsida och av tidningarna. Enligt nu gällande rekommendationer får det vara högst 50 personer i kyrkan vid varje tillfälle!

För närvarande hyr vi inte ut ön.


Dett kan bli aktuellt med uthyrning igen! Efter nästa styrelsemöte kommer besked!

Kontakta: Ingrid 073 382 94 87 eller Björn 070 302 56 52

KALENDER

Nya restriktioner kan ändra programmen med kort varsel!Onsdag den 19 januari        Luftgevärsskyttet startar i Allhallen kl 18

Måndag den 24 januari       Måndagsträffen i Sillhövda församlingshem kl 14, Karlskronagruppen On the road

                                            underhåller

Söndag den 6 februari         Gudstjänst i Sillhövda kyrka kl 18,Prismakören och Sillhövda barnkör medverkar

Måndag den 21 februari      Måndagsträffen i Sillhövda församlingshem kl 14, Dag Runesson underhåller

Måndagen den 21 mars       Måndagsträffen i Sillhövda församlingshem kl 14, Liina Andersson och Jörg

                                            Mischke underhåller

Måndag den 11 april           Måndagsträffen i Sillhövda församlingshem kl 14, Lena Johansson och Dan

                                            Altvik underhåller


Tisdagar                   Studiecirkeln "Tisdagsträffen träffas tills vidare efter

                               särskild inbjudan


Onsdagar kl 18          Luftgevärsskjutning i Allhallen för ungdomar   

Onsdagar kl 19          Luftgevärsskjutning i Alhallen för Er som är lite äldre och

                               vill prova på

                                   ALLHALLEN                                        

                                OBS!!! Se anslag i Allhallen eller Facebook

                               


                                          
Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.