Om Holmsjö

Om Holmsjö

Holmsjö är beläget i norra delen av Karlskrona kommun. Naturen är vacker, småkuperad och med många stora och små sjöar inom eget område, eller mot angränsande byar. Orten är belägen 32 km från Karlskrona och 26 km från Emmaboda.


Kommunikationerna är goda och har täta förbindelser till såväl Karlskrona som Emmaboda. På orten finns livsmedelsaffär, bensinstation, kiosk, pub- och pizzeria, skola F-6, äldreboende och mycket annat.

En växande ort

De senaste tre åren har invånartalet i Holmsjö kontunuerligt ökat, vilket på sikt innebär att servicen på orten kommer att bli allt bättre. En viktig faktor för att möjliggöra detta är dock att du som invånare bidrar och handlar lokalt.

Upptäck Holmsjö via Google Maps

Filmer

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.