Styrelse

Befattning Namn Telefon/Mobil och Mailadress


Ordförande


Ingrid Mattisson

0455-914 45

0733-82 94 87

ingrid.mattisson@telia.com


Ledamot

Vice ordförande

Ansvarig för Holmsjö Marknad


Lena Iwarsson

0455-913 11

0708-35 79 26

lenaiwar@msn.com


Ledamot

Sekreterare


Anna-Christina Ericsson

0455-913 09

0708-87 43 50

annachristina.e@telia.com


Ledamot


Marina Jönsson

0455-470 38

marinajonsson72@hotmail.se


Ledamot


Anna Havby

0706-32 02 23

annahavby@gmail.com


Ledamot


Tina Poulsen

0709-93 68 33

tinapoulsen.70@gmail.com


Ledamot


Florina Kristensson

0708-69 01 90

vitobrun@hotmail.com


Suppleant

Webredaktör


Lena Andersson

0455-911 54

0708-99 11 54

lena.372@telia.com


Suppleant


Hasnaa Ali Abdulkareen Almukhtar

0455-910 14

hasnaa_almukhtar@yahoo.com


Suppleant

Kassör


Lise-Lotte Winnow

0455-915 00

lise-lotte.winnow@telia.com


Suppleant


Lelle Berglund

076-020 88 26

berglundlelle@gmail.com


Adjungerad

Webredaktör

Webansvarig

Fastighetsansvarig


Björn Ericsson

0455-913 09

070-302 56 52

bjorn.j.ericsson@telia.com


Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2020-07-30


I samarbete med

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.