Styrelse

Befattning Namn Telefon/Mobil och Mailadress


Ordförande

Ingrid Mattisson

0455-914 45

0733-82 94 87

ingrid.mattisson@telia.com


Ledamot

Vice ordförande

Ansvarig för Holmsjö Marknad

Lena Iwarsson

0455-913 11

0708-35 79 26

lenaiwar@msn.com


Ledamot

Sekreterare

Anna-Christina Ericsson

0455-913 09

0708-87 43 50

annachristina.e@telia.com


Ledamot

Marina Jönsson

0455-470 38

0709 14 70 38

marinajonsson72@hotmail.se


Ledamot

Kassör

Lise-Lotte Winnow

0455-915 00

0706 25 14 12

lise-lotte.winnow@telia.com


Ledamot

Marie Alexandersson

0702 12 11 29

halexandersson@hotmail.com


Ledamot

Florina Kristensson

0708-69 01 90

vitobrun@hotmail.com


Suppleant

                                                                                    Rozitha Almgren

                                                                                       0709 65 18 58

                                                                             rozitha.almgren@Gmail.com


Suppleant

Arne Andersson

0762 80 34 31

arne.karl,andersson@outlook.cpm


Suppleant

Pelle Gullbing

0709 39 62 17

pellegullbing@gmail.com


Suppleant

Mark Lasa

0735 31 97 05

marklasa10@gmail.com


Adjungerad

Webredaktör

Webansvarig

Fastighetsansvarig

Björn Ericsson

0455-913 09

070-302 56 52

bjorn.j.ericsson@telia.com


Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.