Styrelse

Befattning Namn Telefon/Mobil och Mailadress


Ordförande

Ingrid Mattisson

0733-82 94 87

ingrid.mattisson@telia.com


Ledamot

Vice ordförande

Ansvarig för Holmsjö Marknad

Lena Iwarsson

0708-35 79 26

lenaiwar@msn.com


Ledamot

Tyra Lykken


Ledamot

Sara Viktorsson


Ledamot

Kassör

Rozitha Almgren

070-965 18 58

Rozitha.Almgren@Gmail.com


Ledamot

Marie Alexandersson

0702 12 11 29

halexandersson@hotmail.com


Ledamot

Florina Kristensson

0708-69 01 90

kristenssonflorina@gmail.com


Suppleant

Sekreterare

                                                                                    Christine Hultén

                                                                                       076-864 49 99

                                                                             christine.hulten@Gmail.com


Suppleant

Arne Andersson

0762 80 34 31

arne.karl,andersson@outlook.cpm


Suppleant

Pelle Gullbing

0709 39 62 17

pellegullbing@gmail.com


Suppleant

Mark Lasa

0735 31 97 05

marklasa10@gmail.com


Adjungerad

Webredaktör

Webansvarig

Fastighetsansvarig

Björn Ericsson

070-302 56 52

bjorn.j.ericsson@telia.com


Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.