Nyheter

2024

Under 2023 har vi haft 26 993 besök på vår hemsida!!! Nytt rekord för besök!  En ökning med 5 363 besök jämfört med förra året.Tack alla som hjälpt till med detta!

Björn


Midsommarafton på Hembygdsön 2024

Vilken tur med vädret! Solsken hela dagen! Och många besökare!

Några fler bilder finns i Galleriet

Och visst blev det den vackraste midsommarstången någonsin???

Svenska flaggans dag firade vi i år med vassröjning i Holmsjön!

Vi samlades  vid magasinet för att plocka ihop utrustningen. Därefter åkte till Holmsjön och började med förmiddagens slitsamma arbete: att dra vår båt fram och tillbaka genom vassen med aggregatet igång. Vad som nu återstår är att "kantklippa" på båda sidor. Egentligen borde vi ha tagit bort den kapade vassen från sjön, men det är ganska omöjligt eftersom vi inte får använda en båtmotor i sjön på grund av att det är vattenskyddsområde. Det finns nämligen ett aggregat som ser ut som forna tiders hästräfsa som man kan koppla till båten - men det kräver mycket kraft!

Tack alla som ställde upp och hjälpte till!

Och med lite efterarbete blev det så här! Men än återstår en del finputsning!

Kristi himmelfärdsdag firades på Hembygdsön med grillning på morgonen kl 8 och en musikgudstjänst kl 9 med kyrkoherden och en besökande damkör från Hässleholm, som var på en liten turné i Sydsverige den här veckan.

Valborgsmässoafton i Bredasjön

Det verkar ha varit bra väder, bra program och mycket folk - och ett fantastiskt fyrverkeri!

Här kommer lite bilder som Lena Andersson tog!

Vår Marknaden i Holmsjö

Här kommer några bilder från marknaden!

Dagen blev riktigt bra vädermässigt, lagom sol, lagom vind, inget regn, lagom med "knallar", men kanske lite för lite folk! Alltså en typisk svensk marknad!


Den här veckan, någon gång 13-14 mars, har någon/några varit på öns parkering med nedanstående resultat!!!

Hade ni roligt???

Har ni tänkt på att ni har orsakat vår Hembygdsförening en ganska stor kostnad och en stor ideell arbetsinsats för att reparera detta? Det är pengar och arbete som vi kunde ha använt till något trevligt för vår by? Har ni någon ansvars-känsla, så hör av er - eller reparera skadan, antingen genom eget arbete eller lämna ner nytt virke!!!

Trafikmiljön i Holmsjö!

Den 12 februari hade Norra gruppen ett möte i Allhallen för att diskutera trafikmiljön i Holmsjö med representanter från Regionen och Kommunen. Tyvärr kunde inte Trafik-verket ställa upp! Ett kort referat finns att läsa i senaste Näckrosbladet (nr 179). Utredningen "Väg 28 genom Holmsjö" finns att läsa längre ned på denna sida och "PM hastighetsplan" finns ännu längre ned.

Under många år har hembygdsföreningen med flera försökt att intressera myndigheterna för trafiksäkerheten i Holmsjö samhälle. Nu har det kommit en utredning från Trafikverket om situationen. Den finns bifogad till högern och en kortfattad sammanfattning finns till vänster. Delar av denna kommer även med i nästa nummer av Näckrosbladet.

I februari 2023 lämnade Karlskrona kommun ut ett förslag till hastighetsplan för mindre orter. Hembygdsföreningen och samfällighetsföreningen (fd Vägföreningen) har gjort ett gemensamt svar på denna plan.

Den 13 januari hade föreningen kallat till vassröjning vid hembygdsön!

Dagen började bra med klart väder men så småningom kom det lite nederbörd i form av snö. Då var vi i stort sett färdiga med röjningen och hade hunnit med grillad korv och dryck inne i stugan. Glädjande nog var vi faktiskt tretton stycken som deltog, plus tre barn som hade roligt!

Efter sommarens röjning

Till texten här så finns det ofta lite flera bilder under rubriken Galleri!

Höstmarknaden 2023

blev lite underlig? På fredagen hade vi ösregn på eftermiddagen (ca 15 mm) när vi skulle ordna platserna. Det innebar också att vissa utmärkningar av platser blev lite oläsliga (det gick ju inte att gå ut i mörkret på kvällen när regnet avtagit och märka om och på morgonen var ju en del knallar redan på plats). Morgonen började lugn men längre fram på dagen kom det en del vindbyar som flyttade på presseningar och tält och vid tvåtiden kom det lite regn. I och med det verkade marknaden vara avslutad. Det kändes inte som om det varit lika mycket besökare som vanligt, men det kunde ju bero på det lite ostadiga vädret (och att det var marknad i Smålands Långasjö och i Äggaboden).


Vassröjning

Den 4 juli samlades vi några stycken ur "Tisdagsgruppen" förstärkta - som tur var - av några yngre medlemmar för att börja skära ned vassen. Det skulle naturligtvis ha gjorts tidigare på vårsidan, men det är ju inte alltid så att tiden och vädret tillåter det! Men vi gjorde i alla fall en uppstart, trots utlovat regn! Det blev en tung tre-timmars arbetsdag - fem man som drog båten fram och tillbaka genom den tjocka vassen och en som stod i båten och skötte skäraggregatet. Och den klippta vassen som lade sig över skärkniven då båten skulle dras tillbaka för nästa skärningsdrag. Klockan tolv beslöt vi oss för att det fick vara nog och började plocka iland utrustningen och köra tillbaka den till magasdinet. När det var klart kom Störtskuren!!!


Årets berättarkväll, som är en del av "Berättelser under Eken" brukar vi ha under början av juli. Så hade vi även i år då Åke, Erika och Martin Giselsson besökte oss. De berättade unnder temat: Emigrationen till Amerika om

   Varför reste så många till Nordamerika?

   Vart tog de vägen?

   Hur gick det för dem "over there?

Vi var nästan 40 personer som samlats på ön för att lyssna till detta, trot att regnet så att säga "hängde i luften" - men vi klarade oss. Det blev ett fascinerande föredrag om den svenska fattigdomen, både i Sverige och i Nordamerika (för dem som inte lyckades), men även en inblick i det stora "svenskintresset" som fortfarande finns i de norra och västra delarna av USA.

Så har vi firat midsommar på Hembygdsön!

Glädjande nog kom det många som ville hjälpa till eller bara titta på när vi andra arbetade! Trots torkan fanns det gott om eklöv och blommor och det var många som hade med sig tillskott så även i år blev det den vackrase stången någonsin!

Tänk vad tiden går fort! Nu har vi redan haft årets vårmarknad!

Solen sken hela dagen och veckans blåst hade upphört, alltså en helt perfekt dag för en marknad, men som så ofta när det är perfekt väder för en marknad är det också perfekt väder för en arbetsdag i trädgården! Det var gott om "knallar" och en viss återväxt verkar vara på gång. Däremot var det inte så många besökaree som vi hoppats på.

Så har "tisdagsgruppen" haft sitt andra möte!

Gruppens 80+are genomförde en slyrensning på parkeringen och ön. Här kommer några bilder.

Nästa arbetsdag blir den 13 juni då vi samlas på marknadsplatsen för att fördela arbetsuppgifter.


Föreningens årsmöte avhölls den 26 maj på Hembygdsön!

    Under inledningen av mötet valdes Nils Jedhammar till ordförande för årsmötet.

    Efter genomgång av verksamhetsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

    Till ordförande för verksamhetsåret 2023 omvaldes Ingrid Mattisson.

    Som ersättare för Anna-Christina Ericsson och Marina Jönsson invaldes Tyra Lykken och Sara Wiktorsson.

    Övriga styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer omvaldes, alternativt kvarstår under 2023.

    Efter avtackningen av Anna-Christina, som suttit i styrelsen i 47 år (varav 46 år som sekreterare) - avtackning av Marina Jönsson kommer att ske vid ett senare tillfälle - avslutade ordförande årsmötet.

    

Anna-Christina Ericsson avtackas efter sina 47 år i styrelsen!

Efter mötet presenterade ordförande styrelsens val av årets Holmsjöbo 2022!

Det blev Nils Jedhammar!

"För mångårig verksamhet i styrelsen och som byggledare för föreningens bygg- och renoveringsprojekt"

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.