Nyheter

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2020-05-26


I samarbete med

2020

23 mars 2020

På kvällens styrelsemöte beslutade föreningen att ställa in följande aktiviteter under våren:


              Holmsjö marknad den 25 april

              Valborgsfirandet den 30 april

              Myskvällen i Hembygdsstugan den 3 april

              Föreningens årsmöte som brukar vara i maj skjuts fram till i höst


De övriga aktiveteter som föreningen har planerat under vår och sommar får vi återkomma till senare med hänsyn till pandemiläget!

Även om föreningens årsmöte är flyttat till i höst går det alldeles utmärkt att betala in Din årsavgift för 2020 på bankgiro 5922-4428!

Årsavgiften är 150 kr per medlem eller 400 kr per familj!


Här kommer lite information från det kommunala pensionärsrådet

15 februari 2020

Våren är här! Åtminstone meterologiskt! Då kan våren nämligen inte börja förren den 15 februari - och medeltemperaturen de följande sju dagarna måste överstiga 0 grader. Vilket det gör den 22 februari! Och vem tror att medeldygnstemperaturen något dygn den här veckan kommer att understiga 0 grader?


Dessutom har de första tranorna redan siktats i Blekinge!

Två tranor på väg till Lilla Sillhövda i början på mars

Äntligen!


Nu har utgåva 2 av "Holmsjö-boken" blivit klar!


Utgåva 2 omfattar den gamla "Holmsjö-boken" (fast med större stil) som har kompletterats med vad som hänt i Holmsjö sedan den skrevs för ca 25 år sedan! De nya delarna har lagts in som bilagor med hänvisningar från den gamla texten.


Boken med hårda pärmar kostar 150 kr.


Den finns att köpa hos Björn Ericsson, telefon 070 302 56 52 eller mejl:  bjorn.j.ericsson@telia.com

2019

Och så var det dags igen!

Några av traktens ungdomar, förmodligen sysslolösa, försökte måndagen den 23 december bryta sig in på personaltoaletten nere på ön! Nu blev de som tur var avbrutna då någon sett dem och undrade vad de gjorde på ön med en stor skruvmejsel!


Det är tacksamt att vi får hjälp med tillsynen!


Försöket kommer naturligtvis att polisanmälas i vanlig ordning, föreningen kommer även lämna in en orosanmälan eftersom vi vet vilka ungdomarna är. Ungdomar med sådana här problem måste få hjälp för att inte fastna i ovanorna!

Årets sista tisdagsträff 2019!

Flitens lampa lyste på höstens sista tisdagsträff. Vi slog in paket till hembygdsföreningens lotteri på julbasaren den 7.e december.

Vårens första träff blir tisdagen den 11 februari l 14 på hembygdsön.

Vill Du vara med? Kontakta ingrid 0733 82 94 87


Text och bild Ingrid Mattisson

Årets höstmarknad

Efter flera dagars hotelser om regn på marknadsdagen visade sig vädret från sin bästa sida (det slutade regna vid tretiden på natten och då hade det kommit 22 mm på ett dygn) med solsken och nästan helt lugnt, bortsett från en plötslig stormby på eftermiddagen!


Föreningen sålde sina böcker på marknaden och visade även Ghassan Shaabes tavlor. Föreningens styrelse vill också framföra ett stort tack till alla som hjälpt till att genomföra årets marknader.


Sillhövda bys gamla brandspruta har hittat "hem" till magasinet. Den har sedan den senast användes den 19 maj 1940 förvarats hos Sven Olof Svensson i SIllhövda. Nu tyckte Sven Olof att det var bättre att den förvarades i vårt museum så att alla har en möjlighet att få se den!


Ett stort tack till Sven Olof från föreningen!


Museét visas på marknadsdagarna klockan 10 - 12!


 välkomna

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.