Nyheter

Holmsjö

Hembygdsförening

Webansvarig: Björn Ericsson

Bilder om inget annat anges: Björn Ericsson

Hemsidan uppdaterad: 2020-02-24


I samarbete med

2020

15 februari 2020

Våren är här! Åtminstone meterologiskt! Då kan våren nämligen inte börja förren den 15 februari - och medeltemperaturen de följande sju dagarna måste överstiga 0 grader. Vilket det gör den 22 februari! Och vem tror att medeldygnstemperaturen något dygn den här veckan kommer att understiga 0 grader?


Dessutom har de första tranorna redan siktats i Blekinge!

2019

Och så var det dags igen!

Några av traktens ungdomar, förmodligen sysslolösa, försökte måndagen den 23 december bryta sig in på personaltoaletten nere på ön! Nu blev de som tur var avbrutna då någon sett dem och undrade vad de gjorde på ön med en stor skruvmejsel!


Det är tacksamt att vi får hjälp med tillsynen!


Försöket kommer naturligtvis att polisanmälas i vanlig ordning, föreningen kommer även lämna in en orosanmälan eftersom vi vet vilka ungdomarna är. Ungdomar med sådana här problem måste få hjälp för att inte fastna i ovanorna!

Årets sista tisdagsträff 2019!

Flitens lampa lyste på höstens sista tisdagsträff. Vi slog in paket till hembygdsföreningens lotteri på julbasaren den 7.e december.

Vårens första träff blir tisdagen den 11 februari l 14 på hembygdsön.

Vill Du vara med? Kontakta ingrid 0733 82 94 87


Text och bild Ingrid Mattisson

Årets höstmarknad

Efter flera dagars hotelser om regn på marknadsdagen visade sig vädret från sin bästa sida (det slutade regna vid tretiden på natten och då hade det kommit 22 mm på ett dygn) med solsken och nästan helt lugnt, bortsett från en plötslig stormby på eftermiddagen!


Föreningen sålde sina böcker på marknaden och visade även Ghassan Shaabes tavlor. Föreningens styrelse vill också framföra ett stort tack till alla som hjälpt till att genomföra årets marknader.


Sillhövda bys gamla brandspruta har hittat "hem" till magasinet. Den har sedan den senast användes den 19 maj 1940 förvarats hos Sven Olof Svensson i SIllhövda. Nu tyckte Sven Olof att det var bättre att den förvarades i vårt museum så att alla har en möjlighet att få se den!


Ett stort tack till Sven Olof från föreningen!


Museét visas på marknadsdagarna klockan 10 - 12!


 välkomna

Äntligen!


Nu har utgåva 2 av "Holmsjö-boken" blivit klar!


Den finns för närvarande i en utgåva med mjuka pärmar för 100 kr och en utgåva med hårda pärmar för 150 kr.


Utgåva 2 omfattar den gamla "Holmsjö-boken" (fast med större stil) som har kompletterats med vad som hänt i Holmsjö sedan den skrevs för ca 25 år sedan! De nya delarna har lagts in som bilagor med hänvisningar från den gamla texten.


Den finns att köpa hos Björn Ericsson, telefon 070 302 56 52 eller mejl:  bjorn.j.ericsson@telia.com

Översiktsplan för karlskrona 2050

Karlskrona kommun tar för närvarande fram en översiktsplan (fortsättning på översiktsplan 2030) för att på lång sikt planera för verksamhet och utbyggnad av kommunen. Man vill gärna ha in synpunkter på planen före den 25 mars. För att underlätta för alla åker kommunen ut till olika orter och presenterar planen och ger alla en möjlighet att tycka till!

För Holmsjös del gällde följande:

Containern fanns placerad här vecka 11.


Tack alla ni som besökte contanern och lämnade era synpunkter! Och tack till Er som skickade in Era synpunkter!


En sammanställning av de synpunkter som kom in finns nu på Karlskrona kommuns hemsida, sammanställt för kommunen och uppdelat på de olika kommundelar där containern varit uppställd. Jag kan tipsa om att det är en ganska intressant läsning! Tyvärr kommer den nog inte att skickas ut till kommuninnevånarna, så enda sättet att få veta vad vi tyckt är genom hemsidan.

                                          Hembygdsföreningens förhoppning är att Holmsjö ska bli en servicepunkt för den norra kommundelen med goda kommunikationer, service och boende!


Därför är det viktigt att alla framför sina synpunkter och tycker till om planen!

Här ser Ni vad Hembygdsföreningen skickade in för synpunkter på utredningen!

Småländsk gärdsgård uppförd av Jan Ekelund tfn 0486-205 45 och Bo Axelsson tfn 0486-221 93

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.