Nyheter

Under 2022 har vi haft 21 625 besök på vår hemsida!!!

Nytt rekord för besök!

Tack alla som hjälpt till med detta! Björn


Så har "tisdagsgruppen" haft sitt andra möte!

Gruppens 80+are genomförde en slyrensning på parkeringen och ön. Här kommer några bilder.

Nästa arbetsdag blir den 13 juni då vi samlas på marknadsplatsen för att fördela arbetsuppgifter.


Föreningens årsmöte avhölls den 26 maj på Hembygdsön!

    Under inledningen av mötet valdes Nils Jedhammar till ordförande för årsmötet.

    Efter genomgång av verksamhetsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

    Till ordförande för verksamhetsåret 2023 omvaldes Ingrid Mattisson.

    Som ersättare för Anna-Christina Ericsson och Marina Jönsson invaldes Tyra Lykken och Sara Wiktorsson.

    Övriga styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer omvaldes, alternativt kvarstår under 2023.

    Efter avtackningen av Anna-Christina, som suttit i styrelsen i 47 år (varav 46 år som sekreterare) - avtackning av Marina Jönsson kommer att ske vid ett senare tillfälle - avslutade ordförande årsmötet.

    

Anna-Christina Ericsson avtackas efter sina 47 år i styrelsen!

Efter mötet presenterade ordförande styrelsens val av årets Holmsjöbo 2022!

Det blev Nils Jedhammar!

"För mångårig verksamhet i styrelsen och som byggledare för föreningens bygg- och renoveringsprojekt"

Gökotta på Hembygdsön!

Den 18 maj kl 8 samlades några morgonpigga för att fira årets gökotta på ön. Grillen var tänd och vi grillade våra medhavda korvar (med lite varierande resultat). Vi fick tillfälle att lyssna på göken som var vänlig nog att höras från norr! När klockan närmade sig nio dök det upp lite fler personer och när vår andakt började kl 9 var vi ett tjugotal som samlats.


Som väl alla märkt är våren på gång, trots minusgrader på nätterna! Men Holmsjö Vårmarknad gick av stapeln den 22 april och Valborg firades den 30 april, dock med vissa komplikationer! Några företagare i Holmsjö ville sponsra ett fyrverkeri som vi haft förr, fastän hembygdsföreningen tidigare beslutat att inte ha fyrverkeri! Styrelsen ändrade sig och förberedde för att ha fyrverkeriet. Men eftersom det var så kort förvarning för omgivningen att det skulle bli fyrverkeri, blev det en del protester, så styrelsen beslöt att spara fyrverkeriet till 2024 istället - och då informera i god tid! Därför blev det lite rörigt på Valborg. Vissa ville absolut inte betala entré när det inte var fyrverkeri - men eftersom entréavgiften strukits då det inte skulle vara något fyrverkeri, blev det en del intressanta diskussioner!


Här kommer i alla fall lite bilder från Marknaden och från Valborg!

VALBORGSFESTEN

Foto: Lena Andersson

I februari lämnade Karlskrona kommun ut ett förslag till hastighetsplan för mindre orter. Hembygdsföreningen och samfällighetsföreningen (fd Vägföreningen) har gjort ett gemensamt svar på denna plan.

Bilaga 2

Bilaga 1

Bilaga 3

Men som tur är slutar regnen nuförtiden utan att vi behöver skaffa en "ark"! Så här såg det ut den 28 januari.

Efter 10 dagars regnväder har alla sjöar ökat sin yta, så även Holmsjön!

Här kommer några bilder från den 17 januari. Det har även varit ganska blåsigt!

Saleboda kapell har nu lämnats som kyrkolokal efter beslut av församlingen och godkännande av Lunds stift. Den Så kallade "avsakraliseringen" skedde den 8 januari i närvaro av kontraktsprost Henrik Lindén, tf kyrkoherde Ulrika Persson och Joakim Persson. Ett 30-tal församlingsbor närvarade. Här kommer lite bilder från dagen.

SALEBODA KAPELL EN GRÅMULEN SÖNDAG I JANUARI

Kyrkvärd Björn Ericsson           Kh Joakim Persson             Kontraktsprost Henrik Lindén

Tf Kh Ulrika Persson

Margaretha Wirén Johansson   Uttågsprocessionen börjar

avtackas efter sin mångåriga

verksamhet i kapellet

Och lämnar ett tomt altare efter sig

Foto: Lena Andersson

2022

Även i år ordnade församlingen med luciatåg i kyrkan - välbesökt som vanligt!

Årets julgran svarade Per Ivarsson för. Den var som vi brukade säga förr "den grannaste gran vi haft"

Lite bilder från årets höstmarknad finns att se på Galleri-sidan!

Äntligen kunde vi fira en "riktig" midsommarafton på Hembygdsön

Foto: Lena Andersson

               Gökotta med gudstjänst på Hembygdsön

Torsdagen den 26 maj träffades några ur Hembygdsföreningen för att fira Gökotta på Hembygdsön, en gammal tradition som vi hoppas kunna fortsätta med. Vädret var som vad meteorologerna kallar "växlande", dvs morgonens solsken bröts av med regnskurar, så man kunde aldrig vara säker på om man kunde gå utanför paviljongen för att grilla. Men traditionsenligt hördes göken på morgonen, den satt till och med i en björk på ön och gol en stund innan den fann för gott för att byta träd.


Klockan nio hölls så en gudstjänst, också en gammal tradition,  av Maria Linner, vår komminister. Efteråt träffades Sillhövda kyrkas vänner under ledning av Gunnel Henrysson för att planera sommarens verksamhet.

Hembygdsföreningens årsmöte

 

Den 20 maj genomfördes föreningens årsmöte på Hembygdsön med ett trettiotal närvarande medlemmar. Det blev ett lite ovanligare årsmöte då styrelsen beslutat att ha ett extra årsmöte till hösten. Orsaken är att föreningens kassör drabbats av coronan och följdverkningar som fortfarande påverkar möjligheterna att arbeta. Detta har medfört att föreningens bokslut för 2021 ännu inte är klart varför styrelsen inte kunnat beviljas ansvarsfrihet förrän revisionsberättelsen är klar. Men verksamheten måste ju fortgå, styrelseledamöter väljas och styrelse konstitueras, bland annat för att bankerna kräver detta. Med dessa förutsättningar genomfördes årsmötet i den varma och vackra kvällssolen. Styrelsen omvaldes utom att Lise-Lotte Winnow avsagt sig omval. I stället blev Rozitha Almgren ordinarie styrelsemedlem och Christina Hultén invaldes som suppleant (fyllnadsval efter Rozitha).

 

Ett val som inte kunde genomföras var val av valberedning! Två av medlemmarna i valberedningen hade avsagt sig omval och bara Linnea Andersson är kvar. Alltså erfordras två nya medlemmar till det extra årsmötet i höst. Har Du något förslag? Vill Du själv ställa upp? Hör i så fall av Dig till Ingrid

(073 382 94 83 eller ingrid.mattisson@telia.com)!


Som avslutning på årsmötet utdelades ”Årets Holmsjö-bo” varefter vi samlades vi kring smörgåstårta, kaffe och kaka som Florina och Lena svarat för.

ÅRETS HOLMSJÖBO

blev

Per Ivarsson

"För allt stöd han gett Hembygdsföreningen genom åren"

Efter två års uppehåll var det dags för Valborgsmässofirande i Bredasjön igen!

Det var lite förändringar i årets firande. Enligt ett tidigare styrelsebeslut har Hembygds-föreningen av miljöskäl slutat med fyrverkeri. Årets vårtalare Landshövding Ulrika Messing hade av familjeskäl tvingats lämna återbud (vi hoppas att hon kan komma nästa år!) Men våren sjöngs in av Prismakören från församlingen, vårdikter lästes och våren hurrades in, varefter skolelever tågade in med facklor och tände majbrasan! Under tiden serverades kaffe

och varm korv.

(Bilderna är tagna av Lena Andersson)

Och när brasan falnat var det dags att återvända hem efter en trevlig kväll!

Så var det åter dags för årets vårmarknad!

Här kommer ett axplock bilder från dagens aktiviteter, Marknad, veteranbilar och mopeder, kaffeservering på ön. Dessutom var muséet i järnvägsmagasinet öppet kl 10-12.

Mottagandet  av vår kyrkoherde den 6 januari

Mottagandet har varit planerat tidigare, men har flyttats fram några gånger på grund av pandemin. Det blev en högtidlig stund i Tvings kyrka med representanter från stiftet, kontraktet och församlingen.

Senaste tillskottet till våra samlingar

I julveckan var vi några som åkte till Olofström och hämtade ett gammalt allmogeskåp som föreningen fått av Erica Giselsson och hennes familj.

Den härledning som vi fick med skåpet är att det tillhört Karl Petersson, född i Sillhövda 1869-09-24. Han växte upp på Holmsjö 11 som tomten hette på den tiden. Tomten är den gamla garveritomten, fastigheten bredvid Tempo som då omfattade båda sidor av landsvägen. Hans pappa var garvaren Per Johan Petersson, född 1837-10-18 i Augerum. Han flyttade till Holmsjö 1869 från Lösen.

Karl petersson flyttade sedermera till Billinge i Skåne där han bildade familj. På skåpet finns årtalet 1743, men förmodligen har skåpets färg "bättrats på" under 1800-talet.


Nu har utgåva 2 av "Holmsjö-boken" blivit klar!


Utgåva 2 omfattar den gamla "Holmsjö-boken" (fast med större stil) som har kompletterats med vad som hänt i Holmsjö sedan den skrevs för ca 25 år sedan! De nya delarna har lagts in som bilagor med hänvisningar från den gamla texten.


Boken med hårda pärmar kostar 150 kr.


Den finns att köpa hos Björn Ericsson, telefon 070 302 56 52 eller mejl:  bjorn.j.ericsson@telia.com

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.