Aktuella Projekt

Paviljongen 2016

Nya glasdörrarna 2018

Under 2020 byttes dörren till          På baksidan byggdes ett öppet förvaringsutrymme in och

beredningsköket mot en                  försågs med vatten och avlopp samt belysning

isolerad dörr

Projekt "Paviljongen" är nu färdigt, bortsett från lite justering av golvplattor. Projektet avvslutades 2016.


För 2018 ansöktes om pengar för att montera skjutdörrar av glas på baksidan. Det projeket blev till ett lyft för paviljongen eftersom det hindrade vinden från att blåsa så mycket över sittplatserna.


Nytt projekt för 2020 är byggandet av en städutrymme till caféet! Detta har nu färdigställts


Arbetsgruppen "Tisdagsgruppen" brukar träffas på tisdagar - och då mellan 9-12 (med en kaffepaus).


Se i kalendern när vi jobbar!


Dessutom vill vi gärna bli lite fler! Är Du intresserad: hör av Dig till Ingrid eller Björn!

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.