Kalender

Någon av församlingens kyrkor kommer att ha öppet för besökare varje söndag. Vilken kyrka som det gäller den närmaste söndagen framgår av församlingens hemsida och av tidningarna.

Vill Du hyra ön?

Kontakta: Ingrid 073 382 94 87 eller Björn 070 302 56 52


Är Du en förening i Holmsjö och vill Du ha med något i vår kalender? Kontakta i så fall: Björn Ericsson (bjorn.j.ericsson@telia.com)

KALENDER

            

                                                                                     

Måndag den 28 november  Sillhövda Rödakorsgrupp träffas kl 18 i Församlingshemmet OBS ändrad dag!

Onsdag den 30 november   Luftgevärsskjutning i Allhallen kl 18, sista skjutdagen för hösten!

Lördagen den 3 december   BASAR i Allhallen kl 11 - 15

Söndag den 11 december    3. Advent, Gudstjänst i Sillhövda kyrka kl 10.30

Lördag den 24 december    Julnattsgudstjänst i Sillhövda kyrka kl 23 med Prisma-kören

Lördag den 31 december    Musikgudstjänst med bön i Sillhövda kyrka kl 16


STÅENDE PROGRAM

Tisdagar                   Studiecirkeln "Tisdagsträffen träffas tills vidare efter

                               särskild inbjudan

Onsdagar kl 18          Luftgevärsskjutning i Allhallen börjar igen den 11 januari!

                             

                                      ALLA ÄR VÄLKOMNA!

                               Men vi har en åldersgråns på nio år

                                       Holmsjö skytteförening            ALLHALLEN                                        

                                OBS!!! Se anslag i Allhallen eller Facebook

                               


                                          
Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.